Prodject Manager

YBC ♥️ відкриває конкурс на посаду Project Manager Харків з перспективою росту до позиції СЕО:

Релевантний досвід:

 • управлінський досвід — Розуміння якостей успішного керівника, вміння узагальнювати власний управлінський досвід, знання своїх сильних і слабких управлінських сторін.
 • розуміння бізнесу (розуміння з яких компонентів складається бізнес, розуміння бізнес-моделі компанії. Розуміння, як функціонують підрозділи компанії (маркетинг, продажі, клієнтські сервіс, івенти і т.д.). Загальна обізнаність в тому, які існують бізнеси і як вони функціонують.
 • місійність (прагне зробити щось значуще для бізнес-середовища України.)
 • системність (здатен впроваджувати постійні покращення в організації.)

Стратегія

 • На основі місії, візії, цінностей описує і погоджує з засновниками цілі на наступний операційний рік.
 • Проводить декомпозицію річних цілей на квартал, місяць, тиждень. Визначає відповідальних за кожен блок.
 • Проводить щорічне, квартальне, місячне, тижневе планування з командою.
 • Проводить щоденні, щотижневі, щомісячні, щоквартальні зустрічі з командою за результатами і плануванням роботи.

Люди

 • Затверджує плани по формуванню штату компанії.
 • Розподіляє обов’язки між відділами і безпосередніми підлеглими.
 • Затверджує разом з HR посадові інструкції всіх посад в компанії.
 • Приймає остаточне рішення про прийом або звільнення співробітників компанії.
 • Проводить адаптацію ключових співробітників і керівників відділів.
 • Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх відділів компанії.
 • Аналізує ефективність і продуктивність роботи всіх відділів компанії, надає зворотний зв’язок керівникам відділів.
 • Проводить навчання команди. Оцінює роботу підлеглих.
 • Проводить щотижневі індивідуальні зустрічі з командою.
 • Контролює дотримання всіма співробітниками компанії корпоративних правил.
 • Приймає рішення по мотивації і стимулюванню співробітників компанії.
 • Забезпечує виконання підлеглими правил внутрішнього трудового розпорядку та інші чинні правила і положення компанії, а також умов трудових договорів.
 • Забезпечує дотримання компанією всіх прийнятих правил і політик щодо кожного співробітника компанії.

Процеси

 • Проводить ланчі-знайомства, проводить разом з Радою Клубу фінальне затвердження всіх потенційних кандидатів Клубу.
 • Проводить співбесіди і фінальне затвердження Кандидатів в Члени Клубу.
 • Проводить щомісячні зустрічі Ради Клубу.
 • Проводить особисті виступи на Великих зустрічах Клубу. Розповідає про важливі події і плани Клубу. Вручає таблички новим членам клубу, проводить нагородження членів Клубу, які отримали відзнаку.
 • Відвідує групи п2п, ланчі-знайомства і інші формати зустрічей для ближчого знайомства з учасниками Клубу.
 • Самостійно встановлює контакти і розвиває особисті відносини з учасниками Клубу.
 • Щомісяця готує звітність і інформує Раду Клубу та засновників і CEO YBC Ukraine про результати діяльності.

Фінанси

 • Формує бюджет компанії на рік і відповідає за його виконання.
 • Затверджує кошториси і витрати відповідно до бюджету.
 • Погоджує можливі позабюджетні витрати.

Якщо цікаво, готовий до розвитку, не боїшся взяти на себе відповідальність, ставиш амбітні цілі направляй своє CV з мотиваційним листом.

Переглянути вакансію детальніше →